Praktisk info

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling på klinikken vil nedenstående information være relevant for dig.

For at kunne varetage formålene ovenfor indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig, i overensstemmelse med vores privatlivspolitik som du finder herunder.

Patient info

Undersøgelse og behandling foregår kun efter forudgående aftale

Tidsbestilling kan foregå i klinikkens telefontid, derudover kan vi kontaktes via mail.

Du kan ikke bestille tid pr. mail, da det er meget vigtigt for os, at du får den helt rigtige information om undersøgelsen og eventuelle forberedelser inden du kommer.

Vores ventetid på ikke-akutte undersøgelser er normalt 7-14 dage. Vi vurderer altid, om der er behov for fremskyndet eller akut undersøgelse, eller om der er mistanke om ondartet sygdom, som kræver hurtig udredning. 

Akutte patienter kan næsten altid komme til samme dag som de henvises eller dagen efter.

Offentlig sygesikring
Kirurgisk Klinik Nord har overenskomst med den offentlige sygesikring, hvilket betyder at undersøgelse og behandling er gratis for dig efter henvisning fra din praktiserende læge. Ud fra henvisningen, som vi henter via henvisningshotellet, kan vi se hvad din praktiserende læge har skrevet og dette danner grundlag for den indledende visitation og planlægning af din konsultation og undersøgelse. 

Sundhedsforsikring
Patienter, der er dækket af en sundhedsforsikring, tilbydes undersøgelse og behandling på Kirurgisk klinik Nord. Efter forsikringsselskabets accept kan der bestilles tid til undersøgelse og behandling.

Privat patient
Privat patienter ønsker behandling på egen regning. Privat patienter har ikke brug for forudgående henvisning fra egen læge, speciallæge eller sygehus, men kan aftale tid til konsultation og behandling ved direkte kontakt til Kirurgisk klinik Nord.

I forbindelse med klinikken er der gode og gratis parkeringsforhold samt handicapvenlig adgang. Der er handikapparkering lige udenfor klinikken, og hvis du er kørestolsbruger, kan du enten benytte indgangen ved Sundhedshuset, Sygehusvej 6, eller elevatoren i bygningen. Såfremt dette er relevent for dig, venligst oplys klinikken om dette i forvejen.

Afbud: Vi har naturligvis fuld forståelse for, at det kan være nødvendigt at melde afbud eller ændre en tid. Vi skal venligst henstille til, at du melder afbud i så god tid som muligt og senest en hverdag før den planlagte tid, da vi så har mulighed for at tilbyde tiden til en anden patient.

Afbud meldes direkte til klinikken i telefontiden på  92157001  hvis muligt, eller via klinikkens mail: mail@kirurginord.dk

Udeblivelser: Hvis du ikke melder afbud, men udebliver, vil vi iht. aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger afkræve et gebyr på kr. 250 ved udeblivelse fra konsultation, og kr. 500 ved udeblivelse fra undersøgelse eller operation.

Forsinkelser: Alle kan blive forsinket. I tilfælde af forsinkelse, beder vi dig kontakte klinikken hvis muligt. Forsinkelse medfører ofte, at vi må ændre på rækkefølgen af patienter. Du kan derfor ikke forvente at komme til med det samme, hvis du er forsinket. 

Når vi selv er forsinket: Vi bestræber os altid på at informere ventende patienter.

Du vil altid få et foreløbigt og som regel endeligt svar på resultatet af en kikkertundersøgelse eller ultralydscanning. Hvis der udtages vævsprøver til mikroskopi, kontakter vi dig, når vi har modtaget svaret. Der kan gå op til 3-4 uger, før vi har vævsprøvesvar. 

Måden du ønsker at modtage svar på aftales ved dit besøg i klinikken. Der er mulighed for at få svar ved direkte fremmøde eller telefonisk, hvis du ikke har adgang til mail eller e-box. I tilfælde hvor vævsprøvesvar  kræver uddybende forklaring eller giver anledning til andre undersøgelser eller tiltag, vil vi altid kontakte dig direkte telefonisk.

Den offentlige patientforsikring dækker alle patienter der undersøges og behandles i klinikken. Hvis der under en undersøgelse eller en behandling opstår en skade eller komplikation, som ikke er forventeligt, har man ret til erstatning via patientombuddet.

Hvis du som patient ønsker at klage over behandlingen udført på klinikken, kan det gøres til klinikken selv eller til Styrelsen for patientklager (STPK)

Hvis du klager over et forløb i klinikken tilbydes du en samtale med speciallægen. Her får du en saglig begrundelse for forløbet og vi hører din oplevelse af forløbet, så evt. utilsigtede hændelser og fejl kan blive indberettet og vores procedurer evt. kan blive korrigeret i klinikken, så tilsvarende hændelser ikke opstår igen.  

Utilsigtede hændelser kan indrapporteres af både patient, sygeplejerske eller speciallæge www.dpsd.dk, og klinikken følger lovgivningen og sikrer håndtering af og opfølgning på utilsigtede hændelser.

Et evt. erstatningskrav som følge af behandlingen anmeldes til Patienterstatningen (PEBL). Klinikken har den lovpligtige ansvarsforsikring, og alle gruppe 1 og 2 patienter er endvidere forsikret via patientforsikringen.  

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Kirurgisk klinik Nord en række personoplysninger om dig. I følgende privatlivspolitik beskrives, hvordan Kirurgisk klinik Nord behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.  læs vores privatlivspolitik HER.

Kontakt os telefonisk for tidsbestilling

Vi har telefontid mandag-torsdag mellem kl. 10-12