Koloskopi

Patientvejledning

En Koloskopi er en kikkertundersøgelse af hele tyktarmen, hvor lægen bruger et koloskop, dvs. en bøjelig fiberoptisk slange, som føres ind via endetarmsåbningen. Tarmens inderside kan således ses på en TV-skærm. Undersøgelsen giver således et præcist og skarpt billede af det indvendige af tarmen. 

Hvorfor laver man en koloskopi?

Undersøgelsens formål er at finde årsagen til f.eks. blødning, smerter eller afføringsbesvær/ændringer. Undersøgelsen benyttes også i kontrolforløb hvis der eksempelvis tidligere  er blevet fjernet polypper under en koloskopi. 

Før undersøgelsen

Du vil både mundtlig og skriftlig blive nøje instrueret i hvordan udrensningen skal foretages, når vi i samråd aftaler dato og tidspunkt for undersøgelsen.

Du vil i forbindelse med undersøgelsen få noget smertestillende og beroligende medicin, hvorfor du ikke selv må køre bil hjem. Arranger derfor hjemtransport efter undersøgelsen.

Ved undersøgelsen kan det være nødvendigt at tage vævsprøver, eller fjerne eventuelle polypper, hvorfor der er særlige forholdsregler hvis du får blodfortyndende medicin.Tager du blodfortyndende medicin (f.eks. Hjertemagnyl, Marevan, Pradaxa eller Plavix/Clopidogrel), eller har pacemaker skal det derfor oplyses klinikken i god tid før undersøgelsen.

Undersøgelsen 

Umiddelbart inden undersøgelsen vil du få lagt en tynd kanyle i hånden, hvorigennem du får det smertestillende og beroligende medicin.  

Undersøgelsen foretages med et bøjeligt video-koloskop der føres op i tyktarmen og slimhinden kigges grundigt efter. Du ligger normalvis på venstre side, men kan blive bedt om at vende og dreje dig undervejs. 

Der kan tages vævsprøver, og eventuelle polypper kan fjernes – dette er smertefrit.

Undersøgelsen er forbundet med trykken og ubehag i maven og smerter kan forekomme, idet det er nødvendigt at puste luft ind i tarmen under undersøgelsen. Den assisterende sygeplejerske må ofte trykke på maven for at lette fremførelsen af kikkerten. 

Undersøgelsen varer ca. 15-30 minutter.

Efter undersøgelsen

Efter undersøgelsen vil du typisk føle dig oppustet og have behov for at slippe luften ud igen, men du er frisk og kan gå hjem umiddelbart efter.

Resultatet af undersøgelsen får du besked om med det samme. Er der fjernet polypper eller taget vævsprøver foreligger der svar inden for 2-3 uger. Hvis prøverne viser forandringer som kræver kontrol eller anden opfølgning, vil vi kontakte dig enten pr mail eller telefonisk.

Du skal være opmærksom på at du ikke må køre bil eller betjene maskiner op til 24 timer efter undersøgelsen, hvis du har fået medicin i forbindelse med undersøgelsen. 

Eventuelle komplikationer

Blødning efter polypfjernelse kan forekomme, og yderst sjældent kan der gå hul på tarmen. Ved mistanke om komplikationer (fx stærke smerter i maven, blødning og/eller feber) skal klinikken eller skadestuen kontaktes.

Kontakt os telefonisk for tidsbestilling

Vi har telefontid mandag-torsdag mellem kl. 10-12